VITAMIN B-17 deluje na maligne ćelije zahvaljujući hemijskom sastavu koji privlači i uništava ćelije raka. Ovaj preparat sadrži cijanid, koji se pod uticajem beta-glikozikaze pretvara u hidrocijanid. Proces se odvija na sledeći način: hidrocijanid, otrov koji se stvara u ćelijama, uništava svoje „domaćine“ pod uticajem beta-glikozidaze, supstance koja se nalazi u čitavom organizmu ali je najveća koncentracija (i do 3.000 puta veća) upravo u malignim ćelijama. Kako maligna ćelija „voli“ šećer jer ima 18 puta više receptora ya primanje šećera nego zdrava ćelija, čim dođe u dodir s molekulom cijanida, koj je vezan sa dva molekula šećera, privući će ga sebi, nakon čega beta-glikozikdaza pretvara cijanid u hidrocijanid i ubija malignu ćeliju iznutra. Praktično, otrovni hidrocijanid formira se samo na mestu gde je kancer, u ćeliji tumora, a pritom ne oštećuje zdravu ćeliju. Unošenje svakog drugog šećera u organizam treba sprečiti jer bi time hranile samo maligne ćelije i pospešivaobi se njihov rast, dok zdrave od toga ne bi imale nikakve koristi.

Izvor: Časopis Lekovito bilje, dec. 2010