Najčešća ženska imena za decu rođenu posle 2005. g. prikazana u redosledu zastupljenosti

  2006. g. 2007. g. 2008.g 2009.g
1. MILICA MILICA MILICA MILICA
2. ANĐELA ANĐELA TEODORA ANĐELA
3. TEODORA SARA ANA TEODORA
4. JOVANA TEODORA ANĐELA JOVANA
5. MARIJA ANA SARA SARA
6. ANA JANA MARIJA ANA
7. SARA KATARINA JANA IVA
8. KATARINA JOVANA JOVANA JANA
9. ANJA MARIJA MAŠA KATARINA
10. SOFIJA ANJA KATARINA SOFIJA

Najčešća muška imena za decu rođenu posle 2005. g. prikazana u redosledu zastupljenosti

  2006. g. 2007. g. 2008.g 2009.g
1. NIKOLA LUKA LUKA LAZAR
2. LUKA NIKOLA NIKOLA NIKOLA
3. MARKO MARKO STEFAN LUKA
4. STEFAN STEFAN MARKO VUK
5. LAZAR LAZAR LAZAR ALEKSA
6. ALEKSA FILIP ALEKSA STEFAN
7. ALEKSANDAR ALEKSA OGNJEN OGNJEN
8. FILIP OGNJEN FILIP MARKO
9. UROŠ NEMANJA UROŠ JOVAN
10. NEMANJA VUK VUK FILIP

Analiza je izvršena na osnovu Automatizovane Matične knjige rođenih za decu rođenu u Beogradu posle 2005. godine.