Izjava o odustanku od ugovora na daljinu

  Popunjava potrošač

  Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge (*):

  Datum zaključenja ugovora
  Datum prijema robe


  Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):

  Ime i prezime potrošača
  Adresa potrošača
  Datum popunjavanja obrasca