Izjava o odustanku od ugovora na daljinu

Popunjava potrošač

Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge (*):

Datum zaključenja ugovora
Datum prijema robe


Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):

Ime i prezime potrošača
Adresa potrošača
Datum popunjavanja obrasca