Ovde je lista štretnih mikroorganizama koje uspešno eliminiše ulje divljeg origana. Saznajte više o ešerihiji koli, kandidi, salmoneli….

Escherichia coli

Escherichia coli E.coli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta ljudi i životinja. Prvenstveno boravi u debelom crevu.…

Saznajte više...

Candida albicans

Najčešći uzročnik (90 - 95%) ove infekcije je Candida albicans, gljivica koja se i prirodno u manjoj količini nalazi u našim crijevima. U 2 -…

Saznajte više...

Bacillus anthracis

Bacillus anthracis je gram pozitivan, aeroban, nepokretan štapić, ima kapsulu,  sa centralnom ovalnom sporom koja svojom veličinom ne deformiše…

Saznajte više...

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) je Gram - pozitivna okrugla bakterija. Fakultativno je anaerobni organizam. Nepokretan je i ne stvara…

Saznajte više...

Enterobacter

Rod Enterobacter pripada porodici Enterobacteriaceae i sastoji se od četiri vrste: E.aerogenes, E.cloacae, E.georgoviae i E.sakazaki. Sve vrste…

Saznajte više...

Proteus

U rodu Proteus se nalaze dve vrste: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Obe vrste pripadaju grupi Gram negativnih bakterija, štapićastog obilka.…

Saznajte više...

Listeria monocytogenes

Listeria je Gram pozitivna, slabo patogena bakterija. Nema kapsulu i ne stvara spore, u dubokom polučvrstom agru stvara formaciju koja podseća na…

Saznajte više...

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyaneus) je u spoljnoj sredini široko rasprostranjena i izrazito otporna bakterija. To je Gram negativan,…

Saznajte više...

Salmonella

Salmonella typhi je Gram negativan bacil iz familije Enterobacteriaceae, veličine 2 - 4 mikrona, pokretan obavijen trepljama, asporogen, osetljiv na…

Saznajte više...

Salmonellae

Bakterije roda Salmonella predstavljaju tipične patogene crevne bakterije. To su pravi, Gram negativni bacili. Svi su pokretni, sa flagelama…

Saznajte više...

Shigellae

Šigele (shigellae) su striktno patogene crevne bakterije. To su Gram negativni, tanki, pravi štapići. Nepokretni su i ne stvaraju sporu. Poseduju…

Saznajte više...

Virusi influenzae

Virusi influenzae (tip A, B i C) su RNK virusi iz roda Orthomyxovirusa, familije Orthomyxoviridae, koji se razlikuju na osnovu nukloproteina na…

Saznajte više...

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica je Gram negativna, nepokretna, asporogena bakterija koja pripada rodu Yersinia, a porodici Enterobacteriaceae. Na bazi O, H i…

Saznajte više...