Kronova bolest, ulcerozni kolitis

Home/Kronova bolest, ulcerozni kolitis

Kronova bolest

Kronova bolest je hronična upala creva, nejasnog uzroka. Danas se misli da u osnovi ove bolesti leži naglašeni imuni odgovor na određene stimuluse koji mogu biti porekla samog organizma, ali i bakterijskog porekla. Najčešće je lokalizovana na završnom delu tankog creva, uzlaznom delu debelog creva, čitavom debelom crevu ili ileumu i jejunumu (delovi tankog creva). Zid creva je u celini otečen i zadebljan. Postoje duboke ranice u vidu žlebova. Kronova bolest je hronično oboljenje sa nepredvidljivim pojačanjima i poboljšanjima kliničkog toka. Način ispoljavanja i simptomi zavise od zahvaćeno regiona creva i stadijuma bolesti.

Simptomi kronove bolesti

Najčešći simptomi su proliv, obično bez krvi, i bol u trbuhu (> 75%), zatim povišena telesna temperatura (>50%), kao i opšta slabost, a moguć je i gubitak u težini. Ponekad, posebno kod dece i starih jedini simptomi mogu da budu povišena telesna temperatura i gubitak u težini. Oblasti ožiljavanja i sužavanja creva dovode do abdominalnih bolova sa nadutošću, mukom, povraćanjem, gubitkom apetita i težine. Stomačni bol je najčešće lokalizovan oko pupka.

Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis je nespecifično zapaljenjsko oboljenje debelog creva. Ulcerozni kolitis je izuzetno sličan Kronovoj bolesti, tako da kod oko 10% bolesnika ove dve bolesti se ne mogu razlikovati. Različita klinička istraživanja su pokazala da genetski faktor ima veoma bitnu ulogu u nastanku ove bolesti. Zapaljenski proces primarno zahvata sluznicu debelog creva, koja je čitava prekrivena ranicama i krvlju kao posledicom krvarenja iz ranica. Bolest praktično uvek (95% slučajeva) zahvata rektum (završni deo debelog creva) a, uz rektum, može da kontinuirano zahvati deo debelog creva ili debelo crevo u celini. Način ispoljavanja i simptomi zavise od zahvaćenog regiona creva. Simptomi ulceroznog kolitisa su najčešće proliv, obično bez krvi, i bol u trbuhu (> 75%), povišena temperatura (>50%), kao i opšta slabost, a moguć je i gubitak u težini. Ponekad, posebno kod dece i starih jedini simptomi mogu da budu povišena telesna temperatura i gubitak u težini. Najbolji prirodni lek je tamjan, ulje tamjana.

Go to Top