Adecco Group, jedna od najvećih svetskih kompanija za zapošljavanje, uradila je istraživanje o uticaju recesije na život i rad majki, a rezultati su iznenadjujući. Prema Adecco-vom poslednjem Workplace Insight Survey , 80% žena rade ne zato što žele, nego što moraju. Uz to, gotovo polovina (48 posto) zaposlenih majki je naglasilo da se trpe mnogo veći stres zbog svetske ekonomske krize, a većina (65%) su smanjile svoje porodične budžete.

Neki dalji dokaz da je ekonomija uzima danas na zaposlene majke je da gotovo polovina (48 posto) zaposlenih majki ima želju da više vremena provode sa svojom decom.

Ostale statistike uključuju sledeće:

– 13% zaposlenih majki bi prešlo da radi sa nepunog na puno radno vreme
– gotovo jedna trećina (30 odsto) su opterećene sa kućnim obavezama
– 20% zaposlenih majki misli da je bolji uzor njihovoj deci ako su u radnom odnosu, nego na nezaposlene majke
– Deca zaposlenih majki imaju bolje ponašanje i uspešnija su u školi: 74% zaposlenih majki misli da su njihova deca uspešna u školi u poredjenju za 60% nezaposlenih majki. 72% zaposlenih majki misli da njihova deca imaju bolje ponašanje, u odnosu na 65% nezaposlenih majki.

Adecco je dao sledeće savete zaposlenim majkama kako bi bolje izbalansirale svoj privatan život i rad:

1. Fokus na roditeljstvu čini vas boljim profesionalcem: Biti dobar roditelj zavisi od brojnih veština, kao što su efikansa interpersonalna komunikacija, pregovaranje, samilost i razumevanje. Te iste veštine važne su i u poslu, kako biste bili uspešan lider ili timski igrač u kancelariji. Negovanje tih veština i njihova unapredjenje će pomoći zaposlenim majkama da budu podjednako uspešne i kod kuće i na poslu.

2. Razgovarajte sa poslodavcem daljinski. Daljinska komunikacija će vam omogućiti da ostanete kući sa svojim detetom kad je on / ona bolesna. Na ovaj način uverićete svog šefa da se produktivni i fokusirani na posao, čak i pod ovakvim okolnostima.

3. Uključite očeve u svakodnevne poslove. Svet se menja, kao i radne obaveze u kući. Sve više očeva boravi kući sa bolesnim detetom, tražeći od poslodavaca skraćenje radnog dana. Deca vole da provode vreme sa svojim očevima, a zaposlenim majkama pomaže da upostavlje bolju ravnotežu izmedju obavezna na poslu i kući.

4. Budite realistični oko svojih ciljeva. Ne očekujte da možete provesti istu količinu vremena sa svojom decom kao druge nezaposlene majke. Umesto toga, fokusirajte se da provodite što više vremena sa svojom decom i neka vaša deca to znaju. Deca moraju da znaju šta mogu da očekuju taj dan i radovaće se svakom susretu sa vama.

5. Fokus na produktivnosti. Važno je da definišete prioritete, da upravljate svojim vremenom i obavezama. Ne morate biti svo vreme u kancelariji kako biste bili najproduktivniji. Budite sigurni da ste postavili realne ciljeve i potrudite se da postignete dobre rezultate.