FARMACEUTSKI izdati lekovi su otrovni za ljudsku ishranu. Prema JAMA (časopis Američke medicinske asocijacije), propisanI lekovi su na 4. mestu na rang listi uzroka smrti. 1994 statistike pokazuju 106.000 ljudi je umrlo od lekova, zbog njihovih neželjenih dejstava. Ovo se treba smatrati krivičnim delom, prema brojnim civilizovanih standardima.

Dr Julijan Vitaker, dr, medicinski urednik za “Zdravlje i lečenje”, procenjuje da je 18 miliona ljudi preživelo toksična dejstva, kao nuspojave od tih istih lekova propisanih od strane njihovih lekara … Preko 2 miliona ih je dovoljno loše da bude hospitalizovano u 1994 sam. Hemijski lekovi i tzv “zdravstveni” sistem koji promoviše njihovu upotrebu su deo problema, a ne rešenje.

Vi ste odgovorni za svoje zdravlje! Ako vaš lekar propisuje lek za “lečenje”, pitajte ga šta postoji od poznatih neželjenih efekata.